Žrtva nikad nije kriva!

Moj glas protiv nasilja.

Žrtva nikad nije kriva

Šta je nasilje?

O nasilju govorimo kada neko nekog namerno povredi i učini da se oseća loše. Znači, nasilje je kada neko povredi nečije telo ili osećanja.
Nasilje može da se desi svakome, i deci, ali i odraslima. Ako se neki oblik nasilja veoma često ponavlja istoj osobi, onda kažemo da je to zlostavljanje.
Pored toga što se životi žrtava nasilja i okolnosti u kojima se trauma desila razlikuju, fizički i psihički povređene osobe i zlostavljana deca pate od psiholoških problema jer trauma kod svih žrtava nasilja izaziva osećanje užasa i bespomoćnosti.
Način da se prevaziđe trauma jeste da pokušamo da pomognemo drugima. Trauma se ublažava kada postane izvor misije osobe koja ju je preživjela. Tek kada pojedinac progovori o traumi, tada započinje svoj oporavak.

Najvažnije je da svi priznamo da problem postoji, da ga ne poričemo, da o njemu govorimo.

  • Šta je nasilje?
  • Vrste nasilja
  • Prepoznaj nasilje
  • Prijavi nasilje
  • Šta posle nasilja?
  • Mere prevencije

Šta naši korisnici kažu

Svedočenja o nasilju

Šta pokreće našu organizaciju?

Centar za prevenciju
i borbu protiv nasilja

Osnivači Centra za prevenciju i borbu protiv nasilja, su tri mlade žene, i same žrtve nasilje, koje kroz svoj lični primer rehabilitacije i socijalizacije nakon pretrpljenog nasilja, žele da pruže punu podršku svim žrtvama i da svoje iskustvo sa nadležnim institucijama i službama, prenesu drugim žrtvama nasilja.

Centar za prevenciju i borbu protiv nasilja je razvio timove koji funkcionišu pod nadzorom stručnih lica u svakoj oblasti – pravna podrška, tim socijalnih radnika, kao i psihotarapeutska podrška.

Smatramo da nasilje predstavlja zajednički problem društva i neophodno je razviti bolju koordinaciju između ključnih službi, radi prevencije, suzbijanja i efikasnije zaštite od nasilja. Podrška je ključni faktor u cilju rehabilitacije svake žrtve, u procesu socijalizacije i vraćanja normalnim životnim obavezama, kao i u cilju sprečavanja i prevazlaženja trajnih posledica.

Želimo da pošaljemo jedinstvenu poruku da nasilje nije privatna stvar i da je nasilje krivično delo.

Ističemo važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja. Svedoci smo da se beleži porast nasilja, i predstavlja patološku pojavu sa kojom se jedino organizovano i sistemski moramo boriti kao društvo.

Priče iz našeg okruženja

Stvarni ljudi, Istinite priče.